KUNDESERVICE

Vi kan kon­tak­tes på tlf.: +45 60653080 i tid­srum­met
Mandag-fredag 8–18
Lørdag 9–15.

Det er også muligt at skrive til os på salg@elministeren.dk som vi typisk besvar­er inden for 24 timer i hverda­gen.

Åbn­ingstider i show­room kun efter aftale, RING og aftal tid før du kom­mer

KLAGEMULIGHED

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette hen­ven­delse til salg@elministeren.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løs­ning, kan du ind­give en klage til Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens Cen­ter for Klageløs­ning, Carl Jacob­sens Vej 35, 2500 Val­by, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kom­mis­sio­nens online klage­por­tal, hvilket dog hov­ed­sageligt vil være rel­e­vant, hvis du er for­bruger med bopæl uden for Dan­mark. Du find­er klage­por­tal­en her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.